دانلود آهنگ سینا سرلک دره ی گرگا

Download Music Sina Sarlak Dareyeh Gorga

آهنگ سینا سرلک بنام دره ی گرگا

آشناترین صدا برایم صدای باران بود

طوفان را می ستودم در انتظارش می نشستم

دانلود آهنگ سینا سرلک دره ی گرگا

 

متن آهنگ دره ی گرگا از سینا سرلک

آشناترین صدا برایم صدای باران بود

طوفان را می ستودم در انتظارش می نشستم

تا با آسمان آنگاه که اشکهایش بر گونه هایم می غلتید

صمیمی ترین همنشین باشم

تا عزت درد مشترک را من در لا به لای قطعه های شعرم

و آسمان در سروش و سرگردانی باد به شمای آوازی همگون بسراییم

آسمانم همنشینم گویی که سرگشته ای را پایانی نیست

ای کاش ای کاش کسی می فهمید که چرا به زمانی مایوس و سرگردان

عاصی از تمام خلق و مخلوقات تازیانه ی امواج را با تمام توان

بر سینه ی ساحل و صخره می کوبی

آنگاه از عمق وجود به رعد فریاد درد سر میکشی

و زمانی و زمانی ای چنین آرام با نسیم دست نوازش

بر پیکر گل سرخ چمن زار میکشی

ای کاش ای کاش کسی می فهمید که تو که من در میان این همه دشت

این همه کوه به دنبال یک مخاطب

یک آینه ی کوچک عمری را حیران و تنها

همچنان می گردیم و می گردیم و می گردیم

هی کاش هی کاش کسی می فهمید

که بودن بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

هی کاش کسی می فهمید که بودن

hey kash kasi mifahmid ke boodan

بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

bedoone shenide shodan yek sher bi manast

وای من وای من چه کسی می داند چه کسی می داند راز آفرینش را

که حتی جاودان خالق هستی بی من مخلوق بی مخاطب

بی من مخلوق بی مخاطب لحظه ای

حتی لحظه ای طرح بودن را برنمی تابید

هی کاش هی کاش کسی می فهمید

که بودن بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

هی کاش کسی می فهمید که بودن

hey kash kasi mifahmid ke boodan

بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

bedoone shenide shodan yek sher bi manast

ترانه آهنگ دره ی گرگا از سینا سرلک

هی کاش کسی می فهمید که بودن

hey kash kasi mifahmid ke boodan

بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

bedoone shenide shodan yek sher bi manast

وای من وای من چه کسی می داند چه کسی می داند راز آفرینش را

که حتی جاودان خالق هستی بی من مخلوق بی مخاطب

بی من مخلوق بی مخاطب لحظه ای

حتی لحظه ای طرح بودن را برنمی تابید

هی کاش هی کاش کسی می فهمید

که بودن بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

هی کاش کسی می فهمید که بودن

hey kash kasi mifahmid ke boodan

بدون شنیده شدن یک شعر بی معناست

bedoone shenide shodan yek sher bi manast